Przedszkole nr 1

Aleja Jana Kasprowicza 89a
51-146 Wrocław

Telefon: 71 798 67 46
    Dyrektor Ewa Bartosz 71 798 67 46 wewn. 101
    Wicedyrektor Kamila Masternak 71 798 67 46 wewn. 102
   Starszy Intendent Barbara Sierpińska 71 798 67 46 wewn. 113
Adres email: sekretariat.p001@wroclawskaedukacja.pl

NIP: 895-168-81-06
REGON: 93011325300000

Inspektor Danych Osobowych

Tomasz Grzybowski
email: inspektor@coreconsulting.pl
Telefon : + 48 501 083 482
Adres korespondencyjny: ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań