Przedszkole nr 1 „Planeta Uśmiechu” powstało, jako pierwsze w powojennym Wrocławiu, pod koniec 1945 r. Istniała w nim jedna grupa przedszkolna. Początki funkcjonowania placówki były bardzo trudne ze względu na ubogie wyposażenie oraz brak funduszy.

Dopiero gdy w 1954 r. przedszkola stały się jednostkami budżetowymi, placówka uzupełniała brakujący sprzęt na potrzeby uczęszczających do niej dzieci. Wtedy też powstała jeszcze jedna grupa przedszkolna.

Na początku lat sześćdziesiątych wprowadzono zajęcia z zakresu wychowania artystycznego. Personel dostrzegł, że teatr stymulująco wpływa na rozwój aktywności twórczej dziecka, w związku z tym idea ta jest kontynuowana do dziś. Wychowankowie placówki prezentują swoje umiejętności przed innymi grupami podczas różnych uroczystości przedszkola, a także biorą udział w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych, Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków, Festiwalu Tańczących Przedszkolaków oraz wielu innych konkursach plastycznych.
W latach 1968–1973 placówka uczestniczyła w „Zlotach Przedszkolaków”, organizowanych co rok w różnych miejscach Wrocławia.

Przedszkole przez wszystkie lata było otwarte dla ludzi młodych, przygotowujących się do zawodu wychowawcy w przedszkolu. Od 1973 r. swoje praktyki odbywały słuchaczki Studium Wychowania Przedszkolnego, natomiast od blisko 30 lat mają miejsce miesięczne praktyki dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Nauczycielskiego.

Na czas remontu kapitalnego budynku przy ulicy J. Kasprowicza w listopadzie 1977 r. placówka zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy S. Przybyszewskiego 59.

W związku z rozbudową osiedla Karłowice oraz zwiększonym zainteresowaniem rodziców na opiekę przedszkolną zaadaptowano kolejne pomieszczenia i utworzono dodatkowe grupy przedszkolne. W 1986 r. placówka powraca do „nowego” budynku przy ulicy J. Kasprowicza, zaadaptowanego na trzy grupy przedszkolne.

Ponadto we wrześniu 1980r. powstaje filia placówki tzw. „ognisko przedszkolne” przy ulicy Koszarowej 70, które obejmowało edukacją dwie grupy dzieci 6-letnich.
Oddziały te zostały zlikwidowane w 1992 r. z chwilą przejęcia przedszkoli przez Gminę Wrocław.
W budynku przy ulicy J. Kasprowicza zostaje utworzony czwarty oddział dla „zerówki”.

Od ponad 20 lat placówka współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 83 we Wrocławiu.
Dzieci z najstarszej grupy biorą udział w lekcjach klas pierwszych i prezentują prace plastyczne na terenie szkoły.
Przedszkole zaprasza uczniów klas I–III na spektakle teatralne w wykonaniu każdej z grup przedszkolnych.