06:30 – 08:15 Schodzenie się dzieci, zabawy organizowane integrujące grupę  oraz zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
08:15 – 08:30 Zabawy orientacyjno-porządkowe oraz czynności higieniczne
08:30 – 09:00 Śniadanie
09:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z grupą; zajęcia dodatkowe
10:00 – 11:00 Zabawy dowolne dzieci i kierowane przez nauczyciela na świeżym powietrzu, spacery oraz zajęcia dodatkowe; zabawy ruchowe
11:00 – 11:15 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
11:15 – 11:30 zupa + deser
11:30 – 11:45 Przygotowanie grupy I do leżakowania
11:45 – 13:00 Leżakowanie grupy I
11:30 – 13:00 grupy II, III i IV zabawy organizowane i dowolne w sali lub na powietrzu
13:00 – 13:15 Czynności higieniczne
13:15 – 14:00 drugie danie + owoc
14:00 – 17:00 Zabawy dydaktyczne i dowolne w sali lub na powietrzu zgodne z możliwościami i potrzebami dzieci ; zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach; odbieranie dzieci z przedszkola